Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox icons disappeared

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Suddenly the Firefox icon is a generic icon. I tried to re-install but the generic icon is what is shown for the program.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

I tried to set the icon for the "default-browser-agent.exe" but then I try it says the default-browser-agent.exe does not contain any icons.

Hữu ích?

more options

Do you have two Firefox programs on your system?

Joakim Westin said

I tried to set the icon for the "default-browser-agent.exe" but . . .

The icon is in the Firefox program.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.