Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Digital Signature Not Visible on PDF when opened in Firefox

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi ebarruda

more options

Why Digital Signature Is Not Visible on PDF when opened in Firefox?

Sample: http://paineleletronico.net/temp/_documento_assinado.pdf

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

The link is not working.

Hữu ích?

more options

jonzn4SUSE said

The link is not working.

The link for me is ok. What error appeared?

Hữu ích?

more options

Access in chrome

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.