Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can't sing into Sling

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

Anyone have any suggestions on how to log into Sling? I get a "A webpage is slowing down your browser. What would you like to do?" message and then the URL goes to "about:blank." I have no problem signing in on Edge, but I really don't want to go there. Ran CCleaner, made sure to clear all sling cookies, whitelisted sling for uBlock origin. (Running FB Container - does that have any effect?) Help?

Win10 Pro 20H2, FF 84.0.2

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Have you tried in safe mode? Anything blocked?


Firefox safe mode: Click the menu button menu , click Help and select Restart with Add-ons Disabled…. Firefox will start up with the Firefox Safe Mode dialog.

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.