Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Bookmarks Toolbar option for opening on "Only on new tab" NOT working

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Sabir

more options

There is a new option to display the Bookmarks toolbar only on new tabs. When I enable this (Right click toolbar -> Bookmarks Toolbar -> Only on new tab), the bookmarks toolbar does not display at all. It only displays when I select Always, which was regular default behavior for enabling the bookmarks toolbar. I am on the latest version of Firefox, version 84.0.2, on the Windows 10 platform.

I shared my troubleshooting data in the option below, but I do not know if this contains information on my setup with the extensions I use. Please let me know if there is a way to show this.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

This isn't about opening a new tab, this only works if you open the Firefox Home page.

Hữu ích?

more options
  • edit

Được chỉnh sửa bởi Sabir vào

Hữu ích?

more options

cor-el said

This isn't about opening a new tab, this only works if you open the Firefox Home page.

Well that explains it. I would appreciate if the option would be available for New blank tabs because the feature is quite misleading, and I generally prefer blank tabs any way.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.