Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox freezed on MAC M1

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

Hi, on my MAC M1 (ARM Processor) I have firefox installed. The browser freezes every time I put the computer into sleep mode or when I use the lock screen or simply when I restart the system. Once I have re-logged in to my MAC, the firefox window reopens but all the tabs are locked. So, the only solution is to close the window and reopen a new window. How can I fix it? Thanks

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.