Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox linking after a hover delay.

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi omits

more options

I find it annoying when I am on a page and the cursor is on a link in that page after a few seconds it goes there without my clicking. how do i stop this?

OSX MacOS Big Sur plus Firefox 84.0.2.

Thanks.

Giải pháp được chọn

These probably aren't the cause of the problem, but you could test whether disabling all the features in the "Prefetching" section in the following article makes any difference:

How to stop Firefox from making automatic connections

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Start Firefox in Safe Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Safe Mode (not Refresh). Is the problem still there?

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

These probably aren't the cause of the problem, but you could test whether disabling all the features in the "Prefetching" section in the following article makes any difference:

How to stop Firefox from making automatic connections

Hữu ích?

more options

Thanks solved.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.