Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

printing

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 21 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Jonathan Watt

more options

Did Firefox just eliminate the "simplify page" feature from it's print window. It's not there. There is a new interface. I'm on version 84.

Did Firefox just eliminate the "simplify page" feature from it's print window. It's not there. There is a new interface. I'm on version 84.

Giải pháp được chọn

Please check the following topic: /questions/1322563

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Please check the following topic: /questions/1322563

more options

The Simplify Page option should be back in Firefox 78. You can track progress on https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1666247