Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Faulty operation of the elimination button

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
more options

Mail of the next line sometimes disappears , when I push the Elimination button on the mail line chosen, by one-clicking of the mouse disappears next line too at the moment.

It sometimes disappears in the same way though a mouse was exchanged for the new article.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.