Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox extension PUP flagged by Malwarebytes

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

why did Malwarebytes flag THIS AS A PUP OPTIONAL PCVARK and what does it mean? C:USERS\PAUL\APPDATA\ROAMING\MOZILLA\FIREFOX\PROFILES\5EVGVEX9.DEFAULT-RELEASE\EXTENSIONS\{246C9D65-51E6-4B0C-9CCF-B081BF9242}XPI

which extension is it? should it be whitelisted or removed? my first scan ever with malwarebytes.

Giải pháp được chọn

Hmm, I guess it's okay for now then.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Hi, perhaps one of your installed extensions is a known problem.

Could you open the About Debugging page in Firefox: type or paste about:debugging in the address bar and press Enter to load it.

In the left column, click This Firefox. The page should list all the currently enabled extensions. If you use Find (Ctrl+f) to look for part of that GUID, such as 246C, can you link it to one of your currently enabled extensions?

If it doesn't come up that way, I can suggest other ways to research it.

On the Add-ons page, consider disabling or removing that extension. Please make a note of its name in case it needs to be reported as something Mozilla should block.

Hữu ích?

more options

Thank you for the quick reply! I followed your instructions Since malwarebytes has quarantined this it is not listed in my extensions.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Hmm, I guess it's okay for now then.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.