Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Lost passwords when I Refreshed Firefox

  • 3 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 50 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I refreshed Firefox and lost all my passwords, this according to the description of "Refresh" was not supposed to happen. There is only one profile. What if anything can I do to get all my pwords back? Thanks for your help.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Hữu ích?

more options

Thanks...

Hữu ích?

more options

Glad to help. Safe Surfing.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.