Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

confirmation e-mail for firefox monitor get bounced by the e-mail service provider

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

Hello,

I have some trouble adding an e-mail address to the monitor service. It seems that the e-mail bounce back. My e-mail provider is asking me if I can provided them with the e-mail sent by firefox, and the received answer, so they could check what is causing it. How could I get those information? Thank you in advance. Best regards, Cyril

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.