Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Naming the firefox window

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TyDraniu

more options

Hey team, I would like to know if there is a way to "name" the firefox window? I have multiple theme windows (for instance, one is for all recipes, one is for all news pages, one is for all online classes) with multiple tabs open and would like to find a way to navigate between them in an easier way. Naming them would be lovely, so I could name the window "recipes" and find the right one easier in the dock.

Anyone knows a trick? If it doesn't exist, any way to hint to the developers that this would be helpful? :) It could be just me though :)

Thank you for your thoughts,

Kata

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Perhaps this extension would be better for you instead of using multiple windows for tabs management.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.