Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Mac Big Sur on new Mac Mini M1

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

When the computer awakes from sleep, I can't click on anything within a browser window. I can't move between tabs either. The Firefox menu works and can select items in there. Restarting the browser fixes it. I got in touch with Apple yesterday and they said they couldn't help me because this is a Firefox problem. So here I am.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.