Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Pressing tab to focus search suggestions instead of search engines on search bar.

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

Hello there,

I am using Firefox 84.0.3. When I type in the search bar suggestions show up that's ok but I feel a little awkward when I have to press Up/Down arrow to focus items in search suggestion list. Instead want to use the Tab key. If i want to change the search engine i can use Alt + Up/Down arrow.

Thanks.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.