Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Problem with version adapted for Macs based on Apple silicon

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi twmrsmy125

more options

Hello, I downloaded the customized version of Firefox for Apple silicon based Macs and noticed a problem, the magnification icon (one of the three circles on each window) is compressed to the left and cannot be clicked (nor can it be seen). I'm pretty sure the problem happens because my computer is in Hebrew (I also set Firefox to Hebrew but this problem also happens in the English language of Firefox)

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

I also wanted to note that if I run the Intel Mac-based version (via Rosetta) the problem does not happen

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.