Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

iPad won’t sync

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 32 lượt xem
more options

My iPad won’t sync logins and passwords with my laptop. My iphone syncs with no problem. I’ve deleted the app and reloaded it, then signed in. No sync. Touch the sync now button, it spins, then no logins/passwords loaded. Thanks!

My iPad won’t sync logins and passwords with my laptop. My iphone syncs with no problem. I’ve deleted the app and reloaded it, then signed in. No sync. Touch the sync now button, it spins, then no logins/passwords loaded. Thanks!