Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Video looks laggy

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Christian

more options

It's been a while since I noticed Firefox video is laggy on every website. I thought it was about some driver problem but everything else seemed to work well. I downloaded Chrome and it didn't have any problem running any video.

I tried clearing Firefox's cache and I tried to "refresh Firefox" on about::config, but it didn't work. I don't have any missing system updates, I'm running Firefox 84.0.2-1.fc33 on Fedora Workstation 33.

I don't like using Chrome so your help will be really appreciated.

Thanks in advance!

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Hữu ích?

more options

I installed ffmpeg and restarted my pc. It seems to be working as usual now.

Thank you!

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.