Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Nvidia drivers download page - impossible to select items on "product series".

  • 6 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 30 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi emmaoliviaa20

more options

As mentioned in the subject, if you go to "https://www.nvidia.com/Download/index.aspx" and try to select "Product Series" it keeps resetting to default value.

Google chrome - no problem here.

I am on Mint 20.1 Cinnamon, kernel 5.8.0.36.40, Firefox 84.0.2 (64-bit).

Tất cả các câu trả lời (6)

more options

Hi, another Linux user reported the same problem, so let me refer you to the suggestions and discussion in that thread first:

https://support.mozilla.org/questions/1317887

Was anything there helpful?

Hữu ích?

more options

Try the Firefox version from the official Mozilla server if you currently use a version from the repositories of your Linux distribution.

Hữu ích?

more options

Checked on Linux Lite Live USB. Firefox dowloaded from Mozilla website. No change. :(

Hữu ích?

more options

I finally installed Chrome to verify and it does work. see screenshot

Hữu ích?

more options

Yes it does on Chrome. On FF still no go.

On the other hand, https://www.nvidia.com/en-us/geforce/drivers/ works just fine...

Hữu ích?

more options

cor-el said

Try the Firefox version from the official Mozilla server if you currently use a version from the repositories of your Linux distribution.

Thanks to this Helped me

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.