Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Slow video playback on

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 286 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Baptiste (Perso)

more options

Hello,

I've got a laptop Dell XPS 9380 that comes with an Intel UHD Graphics 620 as Video Chipset. I run in under Fedora 33 with the distro provided package (as of now version 84). The playback on some videos is choppy, I have one picture on 10 I'd say.

How can I fix that, can you point me some solution ?

thanks

Hello, I've got a laptop [https://www.dell.com/support/manuals/fr-fr/xps-13-9380-laptop/xps-13-9380-setupandspecs/vid%C3%A9o?guid=guid-17b5bb86-4e67-4d23-9e5a-8ecc011ac299&lang=en-us Dell XPS 9380] that comes with an Intel UHD Graphics 620 as Video Chipset. I run in under Fedora 33 with the distro provided package (as of now version 84). The playback on some videos is choppy, I have one picture on 10 I'd say. How can I fix that, can you point me some solution ? thanks

Giải pháp được chọn

Make sure your FFmpeg and libavcodec packages are updated. see screenshot

Operating System: openSUSE Tumbleweed 20210113 KDE Plasma Version: 5.20.5 KDE Frameworks Version: 5.78.0 Qt Version: 5.15.2 Kernel Version: 5.10.5-1-default OS Type: 64-bit Processors: 8 × Intel® Core™ i7-4810MQ CPU @ 2.80GHz Memory: 31.0 GiB of RAM Graphics Processor: Mesa DRI Intel® HD Graphics 4600

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Make sure your FFmpeg and libavcodec packages are updated. see screenshot

Operating System: openSUSE Tumbleweed 20210113 KDE Plasma Version: 5.20.5 KDE Frameworks Version: 5.78.0 Qt Version: 5.15.2 Kernel Version: 5.10.5-1-default OS Type: 64-bit Processors: 8 × Intel® Core™ i7-4810MQ CPU @ 2.80GHz Memory: 31.0 GiB of RAM Graphics Processor: Mesa DRI Intel® HD Graphics 4600

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

more options

Good spot

I usually add the repo rpmfusion to any machine I had but forgot to do this for this new laptop, thus I installed libffmpeg.

Thanks for the advice,