Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

fix SSL_ERROR_RX_RECORD_TOO_LONG

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 72 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

建立安全连接失败

连接到 www.rfa.org 时发生错误。SSL 接收到一个超出最大准许长度的记录。

错误代码:SSL_ERROR_RX_RECORD_TOO_LONG

   由于不能验证所收到的数据是否可信,无法显示您想要查看的页面。
   建议向此网站的管理员反馈这个问题。
建立安全连接失败 连接到 www.rfa.org 时发生错误。SSL 接收到一个超出最大准许长度的记录。 错误代码:SSL_ERROR_RX_RECORD_TOO_LONG 由于不能验证所收到的数据是否可信,无法显示您想要查看的页面。 建议向此网站的管理员反馈这个问题。
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options