Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Searching on google asks to save search instead of displaying results on v84.0.2 (64-bit)

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

Searching on google asks to save search instead of displaying results on v84.0.2 (64-bit) a prompt pops up to save search every time i type a word in the search box this behaviors is new and doe not appear on other browsers on my pc or mobile i tries using the safe mode which also shows the same behavior, also reinstalled please help with the internal settings update of info if this is a version bug to rectify since fire fox is my primary browser and this issue forces me to use alternatives

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.