Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Cannot sync bookmarks between Firefox on Linux and Windows

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 41 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

1. I have one computer and it has Linux and Windows running on it. But Firefox on both systems cannot sync, although I have signed in with the same account.

2. The sync website has a strange font display which other websites do not have. See https://forum.manjaro.org/t/arch-wiki/46784/2

1. I have one computer and it has Linux and Windows running on it. But Firefox on both systems cannot sync, although I have signed in with the same account. 2. The sync website has a strange font display which other websites do not have. See https://forum.manjaro.org/t/arch-wiki/46784/2

Giải pháp được chọn

I dual boot Win7 and openSUSE and the sync works for everything, but the open tabs. see screenshot Are you getting errors? What can you not see in the other OS? Did you check your settings? see screenshot

Operating System: openSUSE Tumbleweed 20210114 KDE Plasma Version: 5.20.5 KDE Frameworks Version: 5.78.0 Qt Version: 5.15.2 Kernel Version: 5.10.7-1-default OS Type: 64-bit Processors: 8 × Intel® Core™ i7-4810MQ CPU @ 2.80GHz Memory: 31.0 GiB of RAM Graphics Processor: Mesa DRI Intel® HD Graphics 4600

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

I dual boot Win7 and openSUSE and the sync works for everything, but the open tabs. see screenshot Are you getting errors? What can you not see in the other OS? Did you check your settings? see screenshot

Operating System: openSUSE Tumbleweed 20210114 KDE Plasma Version: 5.20.5 KDE Frameworks Version: 5.78.0 Qt Version: 5.15.2 Kernel Version: 5.10.7-1-default OS Type: 64-bit Processors: 8 × Intel® Core™ i7-4810MQ CPU @ 2.80GHz Memory: 31.0 GiB of RAM Graphics Processor: Mesa DRI Intel® HD Graphics 4600