Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

can i change "." sign into "," sign on all website?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

can i change "." sign into "," sign on all website?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Please explain the problem in detail. What happens? What is/are the exact error message(s) ?

Hữu ích?

more options

Is this about the use of these symbols in numbers or prices ?

You can try to set intl.regional_prefs.use_os_locales = true on the about:config page if your current OS settings aren't honored.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.