Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

YouTube change

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
more options

After downloading the latest Firefox browser, YouTube display has changed radically and became very small in size. Is this due to a change in my browser or did YouTube revamp their pages. The type size in font size 5. I can't read it. Please advise. Thank you.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.