Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

RE: Setting doesn't work for Downloads

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I love Firefox but I'm having some issues with some features.

The feature I'm commenting today is the downloading files feature.

In the settings, it says always ask where to download but this feature is not working properly.

Can you look at this?

I love Firefox but I'm having some issues with some features. The feature I'm commenting today is the downloading files feature. In the settings, it says always ask where to download but this feature is not working properly. Can you look at this?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Can you give more detail about what is working and what isn't working as expected ?