Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

https://www.puffin.com

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 343 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

i have this blocked in my router and on my websites for my pc and it stills keeps coming up when in facebook only on foxfire. What gives.

i have this blocked in my router and on my websites for my pc and it stills keeps coming up when in facebook only on foxfire. What gives.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hi

If you have blocked it at your router and you are still able to access that page, I would strongly recommend checking your router settings and speaking to you internet service provider.

more options