Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

HDR support in Firefox

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7347 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TyDraniu

more options

Hello

 Can you tell me if FireFox has HDR support?

In Chrome everything works, in FF for some reason not. The monitor supports HDR, I watch videos on Youtube

Thanks

Hello Can you tell me if FireFox has HDR support? In Chrome everything works, in FF for some reason not. The monitor supports HDR, I watch videos on Youtube Thanks

Giải pháp được chọn

No, not really. You can follow https://bugzil.la/hdr for updates.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

No, not really. You can follow https://bugzil.la/hdr for updates.

Được chỉnh sửa bởi TyDraniu vào