Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

Deplatform

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 70 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Paul

more options

If Mozilla de-platforms Parler I will after using this for at least 20 years STOP USING and delete you off my system.

If Mozilla de-platforms Parler I will after using this for at least 20 years STOP USING and delete you off my system.

Được chỉnh sửa bởi Chris Ilias vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi,

The people who answer questions here, for the most part, are other users volunteering their time (like me), not Mozilla employees or Firefox developers.

Thank you for your feedback.