Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

closing window

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

one window won't close...what do I do?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

What is in the window? Did the problem just start? Have you tried closing the browser?

If it's like the fake FBI/Interpol browser lock page, A way out of a trap page is to (force it if needed) Close Firefox. Wait about 20 seconds for Firefox to finish closing. Right-click on the Firefox icon and select Open New Window. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Sometimes this works. If it opens, close it by Menu > File > Exit. This will flush out that web page from the Session Store.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.