Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox in two MS user ccounts

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I have my husband set up on a user account (windows 10 home) because he needs the accessibility settings. I need to be able to access and use Firefox when in both user accounts. Firefox seems to see these two user accounts as two different devices and wants me to sync which I'm pretty sure I can't do. Thank you-smmm

I have my husband set up on a user account (windows 10 home) because he needs the accessibility settings. I need to be able to access and use Firefox when in both user accounts. Firefox seems to see these two user accounts as two different devices and wants me to sync which I'm pretty sure I can't do. Thank you-smmm

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Each user on the computer has their own Firefox profile. You can use sync to share data between different systems/profiles.