Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Lost all data (history, bookmarks, logins), (maybe it´s problem caused by automatic update)

 • 2 trả lời
 • 1 gặp vấn đề này
 • 5 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Hi,

       I have problem with mi web browser (Mozilla). I start PC and browser before 10 minutes and i figured that deleted all my history, bookmarks, all remembered logins (names, passwords), and just everything. It looks like I have installed a brand new web browser. I think it will be some new update or something like that.

Thank you for your help.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.