Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Unable to delete TAGS in Firefox desktop version : 84.0.2 (64-bit)

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 25 lượt xem
more options

Hi,

I'm using Firefox desktop version : 84.0.2 (64-bit). I noticed that there are duplicates for most of my bookmark tags due to upper case & lower case.

Example - "Wordpress" , "wordpress". (2 tags for the same word)

So I'm trying to delete these duplicate tag but unable to do so.

Note : I was able to create new tags & delete those. But those duplicate tags are not responding for deletion and If I rename a new one is being created like another new copy.

Any help would be appreciated. Thanks.

Đính kèm ảnh chụp màn hình