Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

web page language change

  • 6 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 505 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jkington

more options

Why would a sites display language change like the link below? It is HP's website so I'd assume it is reputable. https://parts.hp.com/hpparts/Default.aspx?mscssid=&cc=CZ&lang=CS&.... (image below too) I was browsing in English, it changed czech on that page, and then back to English on the following page. Should I be concerned?

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (6)

more options

do you vpn?

are you in a non english speaking country?

Hữu ích?

more options

If you use a link that includes GET data with lang=CS then you can expect to get a page in that language.

  • https://parts.hp.com/hpparts/Default.aspx?mscssid=&cc=CZ&lang=CS&jumpid=

From what page did you get this link ?

If this is from a (Google) search then it is quite normal that you can get pages in another language.

Hữu ích?

more options

I don't use Google. This link however came by clicking a link within HP's support site. That's what I took as odd. As far as the lang=CS I had no idea what that meant.

Hữu ích?

more options

Also, I'm in an English Speaking country and I was not using a VPN.

Hữu ích?

more options

Firefox is automatically defaulting to India and while I can each time I open Firefox change the language via the very small drop down icon at the top left of the page I am unable to find a route to permanently change it back to English English!.

What the hell is going on??

Hữu ích?

more options

BTW this is also mirrored in the MSN web search page!

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.