Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

my Ad Blocker

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 59 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I have updated my Firefox, now How do I get my Ad Blocker back? And let me say for your information I am over 75 so I am a little rusty with how fast software is moving

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Are you having problems with your ad blocker? Which one are you using?

Please explain the problem in detail. What happens? What is/are the exact error message(s) ?

more options