Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

webpage screenshot and editing on window 7

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

It is possible to screenshot the whole webpage on my friend's window 7 HP laptop by right clicking and selecting screenshot when using firefox,while right clicking does not display screenshot option on other laptops.What is the problem/solution?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Use the Snipping Tool Windows 7 Click on the Start Menu and start typing "snipping" into the search box. ... The Snipping Tool should show up in the Programs list above the search box, and you can click on it to start it. The Snipping Tool window will appear on your screen.

Hữu ích?

more options

Make sure that the screenshot extension is enabled on the other device.

You can check this pref on the about:config page.

  • extensions.screenshots.disabled = false

You can open the about:config page via the location/address bar. You can click the button to "Accept the Risk and Continue".

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.