Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Apple Login Not Working Firefox

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 25 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

Apple logins universally do not work in Firefox. I am stuck with a spinning wheel.

This problem is persistent across Windows 10 desktop and multiple Linux distributions (Kubuntu, POP OS, Debian).

I have tried the following:

  • Clear cache
  • Clear history
  • Enable exception
  • Run in safe mode
  • Disable all addons

None of these items work.


EDIT: 10:52 AM 12-29-2020

fixed

about:config

user_pref("privacy.resistFingerprinting", false); user_pref("network.http.referer.XOriginPolicy", 0);

https://www.reddit.com/r/firefox/comments/k6tghq/icloud_imgur_issues/

Apple logins universally do not work in Firefox. I am stuck with a spinning wheel. This problem is persistent across Windows 10 desktop and multiple Linux distributions (Kubuntu, POP OS, Debian). I have tried the following: * Clear cache * Clear history * Enable exception * Run in safe mode * Disable all addons None of these items work. EDIT: 10:52 AM 12-29-2020 fixed about:config user_pref("privacy.resistFingerprinting", false); user_pref("network.http.referer.XOriginPolicy", 0); https://www.reddit.com/r/firefox/comments/k6tghq/icloud_imgur_issues/
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi Raven Snyder vào

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Was able to fix today...

about:config

user_pref("privacy.resistFingerprinting", false); user_pref("network.http.referer.XOriginPolicy", 0);

https://www.reddit.com/r/firefox/comments/k6tghq/icloud_imgur_issues/

more options

https://www.reddit.com/r/firefox/comments/k6tghq/icloud_imgur_issues/

about:config

user_pref("privacy.resistFingerprinting", false); user_pref("network.http.referer.XOriginPolicy", 0);

fixed.

more options

Can you chose a solution so that this issue is resolved?