Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

Panel to left of Left Panel

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Hello again:

I just asked the question about the panel to the left of the left panel...

My reason for wanting to remove this new 'panel' is because I can not see the full text of my emails now unless I close the Left Panel.

I do have a wide computer monitor... never had a problem viewing my emails until FF installed the upgrade to 84.0.1.

Thanks

John R

Hello again: I just asked the question about the panel to the left of the left panel... My reason for wanting to remove this new 'panel' is because I can not see the full text of my emails now unless I close the Left Panel. I do have a wide computer monitor... never had a problem viewing my emails until FF installed the upgrade to 84.0.1. Thanks John R

Tất cả các câu trả lời (1)

more options