Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

multiple instances of the firefox

 • 4 trả lời
 • 1 gặp vấn đề này
 • 47 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

when i open firefox. it shows 6 instances open under task manager but i only have 1 tab of firefox open

Giải pháp được chọn

Let's say you open 3 tabs and close two. Firefox may not terminate the content processes used for the closed tabs because you likely will open some more tabs during your session. At least, that's the theory. Also, some tabs are used for the browser itself.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

What do you have set here? see screenshot

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Let's say you open 3 tabs and close two. Firefox may not terminate the content processes used for the closed tabs because you likely will open some more tabs during your session. At least, that's the theory. Also, some tabs are used for the browser itself.

Hữu ích?

more options

thank for answering. hope you are having a merry Christmas.

Hữu ích?

more options

It is quite normal to see more Firefox processes running.

 • one process for the main Firefox thread (user interface)
 • one or more content processes, see:
  Options/Preferences -> General -> Performance
  remove checkmark: [ ] "Use recommended performance settings"
 • a process for the compositor thread
 • a process for the WebRender when this feature is enabled
 • a process for extensions

You can find the current multi-process state on the Troubleshooting Information page (about:support).

 • "Help -> Troubleshooting Information"
  "Application Basics": Multiprocess Windows
  "Remote Processes" further down

See also the about:memory page for information about the process IDs.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.