Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

When Print Preview is selected, the Bookmarks are always scrolled to the top of the listing.

  • 6 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Wayne Carpenter

more options

When Print Preview is selected, the Bookmarks are always scrolled to the top of the listing. This is very inconvenient when you want to go back to where you were when you have thousands of Bookmarks. I would like to have Firefox fixed so it doesn't do this.

When Print Preview is selected, the Bookmarks are always scrolled to the top of the listing. This is very inconvenient when you want to go back to where you were when you have thousands of Bookmarks. I would like to have Firefox fixed so it doesn't do this.

Tất cả các câu trả lời (6)

more options

.....

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

more options

There has been no helpful response yet as of January 1, 2021. As for a screenshot, it wouldn't be helpful since all it would show is the Bookmarks scrolled up to the top or beginning of the Bookmarks after a Print Preview is selected and then closed.

more options

.....

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

more options

This does not help at at all.

more options

There still is no response or resolution. Firefox needs to support their product better!

more options

There has been no response in over one month!