Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

screen share

  • 3 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 169 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi davidcalvert

more options

'''i tried to start screen share but this happened''' camera is not supported by your current browser.

can anyone please tell me how can i fix this.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

What is your OS? Is the camera being seen by your OS?

Hữu ích?

more options

You appear to be using Firefox 68 ESR according to the System Details list.

Can't you update to a newer version (current is 84.0) ?

Hữu ích?

more options

Here is what my OS sees. I also found a site to test and it works.

demo.flashphoner.com

Hữu ích?

more options

I'm getting this too, https://gyazo.com/80e83c538cdf068628cec0b5623ca6a0 Camera works fine in edge. I'm in Windows 10 and Firefox 860.1

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.