Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Crash ID: bp-c0c0c0b2-c36b-47fa-a641-4aba10201220

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Crash ID: bp-c0c0c0b2-c36b-47fa-a641-4aba10201220

Cannot get Firefox to run anymore. Tried clean safemode, refresh, reinstall. Nothing works.

Thanks.

Giải pháp được chọn

Nothing much in the bug report.

Is there a reason you have not updated the browser? 84

Start your Computer in safe mode with network support. Then start Firefox. Try Secure websites. Is the problem still there?

http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Linux+Safe+Mode Starting Any Computer In Safe Mode; Free Online Encyclopedia

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Product Firefox Release Channel release Version 82.0.3 Build ID 20201108180448 (2020-11-08) Buildhub data OS Windows 10 OS Version 10.0.19042

bp-c0c0c0b2-c36b-47fa-a641-4aba10201220 Signature: encoding_rs::utf_8::Utf8Decoder::decode_to_utf16_raw

Uptime 7 seconds

Crash Reason EXCEPTION_ILLEGAL_INSTRUCTION

This is for Sumo's Related Bugs 1664418 NEW --- Crash in [@ encoding_rs::utf_8::Utf8Decoder::decode_to_utf16_raw]

1509507 RESOLVED FIXED Crash in encoding_rs::utf_8::Utf8Decoder::decode_to_utf16_raw

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Nothing much in the bug report.

Is there a reason you have not updated the browser? 84

Start your Computer in safe mode with network support. Then start Firefox. Try Secure websites. Is the problem still there?

http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Linux+Safe+Mode Starting Any Computer In Safe Mode; Free Online Encyclopedia

Được chỉnh sửa bởi FredMcD vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.