Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Change the Keyboard Shortcut for Show All Bookmarks back to Ctrl-Shift-B as in version 83

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 35 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

All of a sudden pressing Ctrl-Shift-B no longer opens my Bookmarks window (Library), but instead closes my bookmarks toolbar!

Is there a way to revert this shortcut back to what it's been for the longest time?

I know the "new" combination is Ctrl-Shift-O but I've used the old one so often (maybe 50 times a day), that this change is nerve-racking.

Thanks.

Được chỉnh sửa bởi Slouch vào

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Anyone?

Is there any way to modify this shortcut back to the original?

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.