Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

profile

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I transferred my profile to a new computer but no bookmarks or passwords (passwords was what I really wanted), showed up. Help

I transferred my profile to a new computer but no bookmarks or passwords (passwords was what I really wanted), showed up. Help

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

logins.json and key3.db [v58+]key4.db : These are the password files. Copy Both !

places.sqlite : History and Bookmarks.