Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Problem with enabling two-step login on Firefox Account

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 77 lượt xem
more options

Hi, I'm having trouble enabling two-step logging. When I enter the code from Google Authenticaton I get "Invalid Two Factor Authentication Code" error. Please help.

Hi, I'm having trouble enabling two-step logging. When I enter the code from Google Authenticaton I get "Invalid Two Factor Authentication Code" error. Please help.
Đính kèm ảnh chụp màn hình