Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Problem with sound.

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

Hello, when I record sound in another application, for example, in microsoft edge - the sound is clear, but when I record with you, that is, in the mozilla firefox program, the sound is not clean, there is some noise, please, help me fix this error. The sounds were written in the web program web.whatsapp.comweb.whatsapp.com

Hello, when I record sound in another application, for example, in microsoft edge - the sound is clear, but when I record with you, that is, in the mozilla firefox program, the sound is not clean, there is some noise, please, help me fix this error. The sounds were written in the web program web.whatsapp.com'''web.whatsapp.com'''