Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can I have 32 and 64 bit versions at the same time

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 32 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Hi, I am an experienced firefox user for more than 2-3 years. But i recently need NPAPI plugins to do certain works. I learned that i need 32 bit to do that. I already have 64 bit. Now my question is can i have 32 and 64 bit at the same time? If i can't, then can i migrate my data from 64 bit to 32 without any data loss? i am free to give further info if needed. Thank You!

Giải pháp được chọn

You can have as many versions of Firefox as you want. However, each must use its own profile because of compatibility issues.

You can use sync to share passwords, bookmarks, and history. Anything else may not be compatible.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

You can have as many versions of Firefox as you want. However, each must use its own profile because of compatibility issues.

You can use sync to share passwords, bookmarks, and history. Anything else may not be compatible.

Hữu ích?

more options

Thank you very much.

Hữu ích?

more options

Glad to help. Safe Surfing.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.