Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

My email on google

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 34 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I’m have a hard time with my account on google with my email I have someone that is changing my passwords every time He change I change it back so I’m trying to put it so where or trying to do something to keep him from changing it again I don’t know what to do

I’m have a hard time with my account on google with my email I have someone that is changing my passwords every time He change I change it back so I’m trying to put it so where or trying to do something to keep him from changing it again I don’t know what to do

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Are they using your computer account? Set up an account for them to use. Change your passwords on all websites and confirm your contact data is correct.