Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

My saved logins and passwords are lost after i restart the firefox

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi user3302183

more options

my firefox is slow and then i tried to restart the ff. where can i find the saved logins and passwords? can i recover those or nah?

my firefox is slow and then i tried to restart the ff. where can i find the saved logins and passwords? can i recover those or nah?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

If you have saved the logins, you can access them by typing about:logins in the search bar and then pressing enter.