Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Sorting the Overflow Menu

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 23 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hi all. I have been looking for some time for an extension or method that will help me sort the extensions that end up in the Overflow Menu. It becomes impossible to find anything with them all shoved in there with no rhyme or reason, and I def do not want to have to put them in alpha order (or maintain them that way).

Hi all. I have been looking for some time for an extension or method that will help me sort the extensions that end up in the Overflow Menu. It becomes impossible to find anything with them all shoved in there with no rhyme or reason, and I def do not want to have to put them in alpha order (or maintain them that way).

Được chỉnh sửa bởi 8th.Half.Hour vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You should be able to drag these icons in the overflow area in customize mode in the order that you want.

Isn't that working for you ?