Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Unable To Remove Firefox Search Bar At Top Of Monitor

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 35 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I am unable to remove the search bar, even going to plugins and disabling everything nothing seems to remove it

SCREENSHOT ---> https://gyazo.com/02b4323564f75870a6e64c537d3457a6

How do I remove the annoying search bar at the top? I don't want it there

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Customize Firefox controls, buttons and toolbars {web link}

Type about:customizing<enter> in the address bar.

Note: about:customizing is no longer present in Firefox v47+ releases.

  • Press Alt or F10 to bring up the Menu Bar.Then View > Toolbars > Customize.
  • Right-click on a blank spot in the toolbar and select Customize.

Look for Show / Hide Toolbars at the bottom left.

There is also a Restore Defaults button at the bottom middle.